Disclaimer

Disclaimer HDBTconnect

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft HDBTconnect.nl een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van HDBTconnect.nl 

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, e.d.) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van deze site via [email protected]. Bij plagiaat van onze content op welke manier dan ook wordt onmiddellijk aangifte gedaan. Ook maken wij hiervan melding bij Google. 

De op deze website getoonde informatie wordt door HDBTconnect.nl met veel zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's inclusief 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. HDBTconnect.nl behoudt zich het recht om  deze website en disclaimer zonder aankondiging of kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

HDBTconnect.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »